CÔNG TY TNHH MTV SX TM DƯƠNG PHÁT

VƯƠN TẦM CAO MỚI

Ngành, nghề kinh doanh chính của Công Ty là sản xuất, mua bán các sản phẩm từ dừa; hiện tại Công ty có các sản phẩm chính: dừa trái, cơm dừa trắng và tơ xơ dừa ép kiện. Thực hiện tiểu dự án PPP này, mục tiêu của công ty là tăng qui mô các sản phẩm hiện tại và phát triển thêm sản phẩm mới: Nước cốt dừacấp đông; chỉ tơ xơ dừa và lưới tơ xơ dừa.

Sản phẩm đang kinh doanh


 
 
Nước màu dừa hữu cơ
 
Chỉ xơ dừa và xơ dừa ép kiện
 
Dừa ba da
 
Cơm dừa trắng
 
 
Than Ráo Dừa
 
 
Nút áo gáo dừa thô