NÚT ÁO GÁO DỪA THÔ


Qui Cách: 

Theo yêu cầu của khách hàng

Chất Lượng: 

Công Dụng: 

Sản phẩm thô, chưa qua đánh bóng

Năng Lực Đáp Ứng: